featured image

Informatieboekje VIA

Informatieboekje VIA

In het informatieboekje vind je alle belangrijke informatie voor de leerling en zijn of haar ouder(s)/verzorger(s). Je vindt hierin o.a. de schooltijden, wat te doen als je ziek bent geworden, mailadressen van mentoren en ook de omgangsregels die we samen hanteren. De informatieboekjes worden aan het begin van het schooljaar aan de leerlingen uitgereikt.

 

"Ik kwam midden in het schooljaar binnen na een verhuizing. Maar door de warmte van de school, de leerlingen en docenten voelde ik mij direct op mijn gemak"