featured image

De Decaan

De decaan begeleidt je samen met je mentor bij de loopbaanoriëntatie. We hebben het dan over begeleiding bij het kiezen van bijvoorbeeld leerwegen, sectoren, profielen en vervolgopleidingen. Tijdens een deel van de mentorlessen werk je met de website van PEPPELS, hier maak je opdrachten en vind je informatie. Vanaf de tweede klas begeleidt de decaan je samen met mentoren, coaches en vakdocenten bij het proces van studie- en beroepskeuze op school.

De taken van een decaan zijn o.a. het organiseren van niveau- en interessetests; voorlichting geven in persoonlijke en klassikale gesprekken. Op de informatieavonden krijgen jij en je ouders voorlichting over niveau- en vakkenkeuze en de bijbehorende doorstromingsmogelijkheden. De decaan organiseert activiteiten die helpen je te oriënteren op studie en beroep. Verder stimuleert de decaan je om open dagen en verschillende vervolgopleidingen te bezoeken.

Een belangrijke rol daarbij speelt de digitale leeromgeving PEPPELS. In deze digitale leeromgeving vinden zowel jij als jouw ouders belangrijke informatie over sector-/profielkeuze, studiekeuze, onderwijsinstellingen en studiefinanciering. Naast landelijke berichtgeving over deze onderwerpen komt ook schoolspecifieke informatie aan bod. 

                             

 

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”