featured image

Examens

Examens

Als je in klas 1 of 2 zit, dan lijkt het examen nog heel ver weg. Dit is echter niet helemaal waar. In klas 2 kies je al een profielvak waarin je in het 3e leerjaar examen gaat doen!

In leerjaar 4 ga je dan ook nog examen doen in verschillende theoretische vakken.

Ook belangrijk zijn bewegingsonderwijs en beeldende vorming. Voor die vakken moet je een voldoende scoren om aan het examen mee te mogen doen. Je ziet dus dat je al vroeg begint met het voorbereiden op je uiteindelijke examen!

 

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”