featured image

Rooster

Roosterwijzigingen

Roosterwijzigingen i.v.m. onder andere ziekte van een docent worden altijd in magister weergegeven. Er zal zoveel mogelijk worden geschoven zodat er zo min mogelijk tussenuren zullen plaatsvinden. Helaas kunnen wij dit niet altijd voorkomen. Ook het rooster van een klas zal meerdere malen per schooljaar worden aangepast. Dit komt o.a. omdat sommige lessen na een bepaalde periode vervallen of worden overgenomen door een andere docent. Op het VIA is het AC bezig om na te gaan of er ook een link op de website gezet kan worden bij mogelijke dagroosterwijzigingen. Dit is een zeer complex gebeuren en neemt behoorlijk wat tijd in beslag. Zodra dit gereed is horen de leerlingen en uiteraard ouders en verzorgers dit van ons. Ook moet er rekening gehouden worden met de muzieklessen op onze locatie aan de Marinus Postlaan.

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”