featured image

Voor ouders

Direct naar…

Magister 6    Slim    logo nieuw vmbo

 

Contactmomenten

Contacten tussen school en ouders zijn belangrijk, niet alleen bij slechte cijfers of andere problemen. Het is juist goed elkaar te informeren hoe goed het gaat. Succes motiveert immers, meer dan aanwijzen wat niet goed gaat. Ouders kunnen te allen tijde contact opnemen met de school: mentor, coördinator (leerlingbegeleiding), teameider, vakdocent. Het omgekeerde kan en gebeurt ook. 

Voorlichting & leerlingbespreking

Er zijn diverse manieren waar wij elkaar kunnen ontmoeten.

  • introductie-avonden, waar de teamleider en mentoren zichzelf voorstellen en de specifieke aspecten voor dat betreffende leerjaar bespreken
  • voorlichtingsavonden, waar een voor dat leerjaar belangrijk thema wordt besproken (onder andere de studie- en profielkeuze)
  • de ouderspreekavonden, na de rapporten 1 en 2
  • mentorgesprekken.
“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”