featured image

Boeken

Boeken schooljaar 2019 - 2020

In tegenstelling tot voorgaande schooljaren krijgen de leerlingen vanaf dit cursusjaar de boeken in de eerste schoolweek op school uitgereikt.

Controle van het boekenpakket

Gedurende dit schooljaar zijn u en uw kind verantwoordelijk voor de boeken. Aan het eind van het schooljaar wordt het boekenpakket gecontroleerd op volledigheid en op beschadigingen. Daarom is het zaak dat het boekenpakket aan het begin van het schooljaar goed controleert en actie onderneemt als er iets niet goed is. Als u dat nalaat kunt u aan het eind van het schooljaar geconfronteerd worden met rekeningen voor beschadigde of missende boeken.

Hierbij informatie over het controle moment van de boekenpakketten van de leerlingen. De procedure is als volgt:
• Als de leerlingen de boeken hebben opgehaald gaan ze met de mentor samen het boekenpakket controleren
• In de doos zit een lijst wat er geleverd is en wat er eventueel in een nalevering zit. In dat geval hoeft een leerling niets te doen.
• Als er boeken missen (die dus staan op “geleverd”) of boeken teveel in zitten, maakt de mentor daarvan een notitie op een controle formulier. Dat gaat via de leermiddelencoördinator naar Osinga.
• Als er boeken lelijk, vies of beschadigd zijn, kan de leerling dat via de website van Osinga melden. De leerling maakt het jaar uit met het lelijke boek of, bij ernstige beschadigingen, krijgt een nieuw boek. De leerling wordt gevraagd een foto te maken van de schade en deze mee te sturen. Door dit te doen verzekert de leerling zich ervan dat eventuele schade aan het leermiddel is geregistreerd en hij/zij geen boete zal krijgen aan het einde van het schooljaar voor deze schade.

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”