featured image

Klachtenregeling

Klachten moeten worden voorkomen: dat is ons belangrijkste uitgangspunt. De meest wenselijke situatie is dat u uw onvrede of klacht bespreekbaar maakt met de betrokken medewerker dan wel met zijn/haar leidinggevende. Veelal blijkt het goed mogelijk om in onderling overleg tot een bevredigende oplossing te komen.

 Als een gesprek met betrokken medewerker en/of leidinggevende niet mogelijk is of niet tot het gewenste resultaat leidt, dan handelen wij volgens onze  klachtenregeling Almere College

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”