featured image

Klankbordgroep

Klankbordgroep

Ouders willen maar één ding: dat het met hun kind goed gaat op school! De klankbordgroep ondersteunt dat. Ze overlegt met de schoolleiding over de organisatie van de school, het beleid in de school en denkt mee over de gang van zaken. Het heeft de voorkeur dat 1 of meer ouders die lid zijn van de MR ook lid zijn van de klankbordgroep.

De ouders bespreken allerlei onderwerpen zoals: veiligheid, sfeer, pesten, kwaliteit van het schoolgaan en alles wat verder ter tafel gebracht wordt. Het gaat om onderwerpen die de ouders zelf aandragen, zowel binnen lesverband als daarbuiten. De schoolleiding draagt ook gespreksonderwerpen aan, bijvoorbeeld over onderwijskundige ontwikkelingen.

De leden van de klankbordgroep richten zich dus op het belang van alle leerlingen op school. Zij kunnen een belangrijke rol spelen tussen thuis en school. Wij willen ouders graag bij de school betrekken. Als ouders de klankbordgroep willen komen versterken of als ze zaken hebben die de klankbordgroep aangaan, dan kunnen ze contact opnemen met iemand uit de klankbordgroep.

De groep ouders zullen meedenken met de directie en hen adviseren en van feedback voorzien wat er in de school en wat er bij ouders leeft.

De leden van de klankbordgroep:

Voorzitter:

Dhr. Kleinbussink

Secretaris en contactpersoon:
Helma Noordman,
tel. 038-3329125
helmanoordman@home.nl

penningmeester:

leden:
Angelique Bos
Angelique Girbes
Ineke van der Kolk

De rector is adviseur van de klankbordgroep.

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”