featured image

Leerlingenraad VIA/AC

Elk jaar worden er leerlingen uitgenodigd voor de leerlingenraad. Wanneer leerlingen zelf graag deel uit willen maken van deze leerlingenraad kunnen zij contact opnemen met de voorzitter. Vanuit ieder leerjaar willen wij graag 1 of 2 leerlingen in de raad. Zo blijft de school ook op de hoogte van wat er bij de leerlingen leeft.

De leerlingenraad komt regelmatig bij elkaar om het leef- en leerklimaat te bespreken. Daarnaast probeert de leerlingenraad elk jaar een leuke activiteit of feestavond te organiseren. Afgelopen jaar hebben zij mede de disco-avond voor klassen 1 en 2 georganiseerd.

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”