featured image

MR

Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) vervult een belangrijke rol binnen onze school. De MR heeft tot taak mee te denken in zaken die voor de school, leerlingen en ouders van belang zijn. Voor de vestigingen in Kampen houdt de MR zich onder andere bezig met de volgende zaken:

 • Behartigen van de belangen van werknemers, ouders en leerlingen van het Almere College. Dit betreffen ‘groepsbelangen’ en geen individuele belangen.
 • Aanspreekpunt voor het personeel inzake schoolzaken en beleid dat door de directie gevoerd wordt en waar de MR mee ingestemd heeft.
 • MR-leden werken constructief samen met de locatiedirectie om beleidsmatige zaken zo goed mogelijk voor belangengroepen van Almere College Kampen te behartigen en in uitvoering te brengen.
 • Naast constructief samenwerken kijkt de MR ook kritisch naar voorstellen vanuit de locatiedirectie en kan (en probeert) deze eventueel bijsturen.
 • Ieder jaar moet de MR haar instemming verlenen aan de formatie en de algemene locatiebegroting van volgend schooljaar.

Leden van de medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit 8 leden: 4 personeelsleden, 4 ouders en 2 leerlingen. Voor het schooljaar 2019-2020 is de medezeggenschapsraad als volgt samengesteld.

Namens het personeel:                                                                                                       

 • J. Breed (voorzitter)                                                      
 • P. Jongman (secretaris)
 • A. Hastemir
 • M. Sleurink

Namens de ouders:

 • W. Dalsem
 • Y. Soer

Vanuit de leerlingen:

 • L. Zweers
 • A. Scheepstra

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met P. Jongman via MR-kampen@almerecollege.nl

 

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”