featured image

Publicaties

Informatieboekje 2020-2021

In het informatieboekje vindt u alle belangrijke informatie over de dagelijkse gang van zaken bij ons op school. Hierin staan onder andere de lestijden, de schoolafspraken maar ook kunt u hier informatie vinden over het afmelden van uw zoon of dochter bij ziekte. Schoolgids Almerecollege 2020-2021

Schoolplan 2017-2021

Het vernieuwde schoolplan, met daarin de beleidsvoornemens voor de periode 2017-2021, kunt u hier bekijken of downloaden. Schoolplan Almere College Kampen 2017-2021

Overgangsnormen

De overgangsnormen zijn opgenomen in de publicatie “Examenreglement en bevorderingsnormen ACK 2020-2021”.

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”