featured image

Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

Als u bijzonder verlof (bijvoorbeeld voor een huwelijk of een begrafenis) voor uw kind wilt aanvragen, moet u dat schriftelijk aanvragen bij de coördinator. Verlof dat langer duurt dan tien dagen moet u bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Kampen aanvragen.

Voor meer informatie over verlofaanvragen en leerplicht kunt u vinden op de site van de Gemeente Kampen.

 

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”