Hartelijk welkom op de homepage van het Almere College

Kernopdracht

Onze ondertitel is ontmoetingsschool. We willen een school zijn waarin men op zorgvuldige wijze met de ander omgaat. Waarin ontmoeten cultuur is: we kijken elkaar aan, we groeten elkaar. Iedereen, medewerker en leerling, wordt met respect en vertrouwen tegemoetgetreden.

Iedereen, medewerker en leerling, dient gezien, gehoord en gekend te worden:

ik kan wat

Het Almere College daagt uit om grenzen te verleggen in wat leerlingen en medewerkers willen, kunnen, geloven en durven; met hoofd en hart en handen.

In onze school werken professionele medewerkers die veel investeren in het up to date houden van hun vakbekwaamheid. Medewerkers binnen het Almere College werken in teamverband. Zij combineren bekwaamheid op het eigen vakgebied met zichtbare betrokkenheid bij en respect voor jongeren. Wie het Almere College verlaat, is gedegen voorbereid op vervolgstudie en maatschappij en kan terugkijken op een fijne middelbare schooltijd.

Het Almere College heeft 2 vestigingen, t.w. vestiging Kampen en vestiging Dronten. Iedere vestiging heeft 2 locaties. Daarnaast heeft het Almere College nog een locatie De Vlieger op het AZC.

© 2012 Almere College