Raad van Toezicht

De RvT is bereikbaar via het Servicebureau van het Almere College:

Postbus 1
8260 AA Kampen
CvB@almerecollege.nl