featured image

VIA

Het Almere College is een openbare school met een open karakter en een individuele benadering. Vanuit historie en traditie heeft de school in Kampen, het ‘oude land’, een andere positie dan in Dronten. De scholen staan in nauw contact met de eigen maatschappelijke omgeving en proberen zich naar die omgeving te ‘kleuren’. De scholen maken gebruik van de bestuurlijke ruimte voor een eigen onderwijskundig beleid. Zij leren van en met elkaar en worden tegelijkertijd gekenmerkt door een eigen (leer-) cultuur, een eigen team en een eigen directie.

Actualiteiten
Nieuws
VIA - Rooster inleveren schoolboeken

Op maandag 8 juli kunnen de schoolboeken ingeleverd worden aan de Marinus Postlaan (let op: dit geldt ook voor leerlingen van VIA). Klik hier om het rooster te bekijken.

Nieuws
Start nieuwe schooljaar en boeken

Start nieuwe schooljaar en boeken

Nieuws
Rectificatie flyer

Nieuws
Nieuwe documenten online

Op de website zijn nieuwe documenten geplaatst. Onder “Voor leerlingen”  en vervolgens “Examens” kunt u de pagina vinden met het examenreglement en de bevorderingsnormen die gelden voor het jaar 2018-2019.

Nieuws
Inschrijfformulieren staan online

De inschrijfformulieren voor het cursusjaar 2018-2019 staan op de website.

Nieuws
VIA is gezond!

VIA heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat het Almere College zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

De inzet van ICT en iPads op het Almere College

Het Almere College kent al sinds augustus 2013 klassen die werken met een iPad. Het werken hiermee is geen doel op zich, maar een middel om beter onderwijs te geven.

Lees meer
“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”